mgv MGV d.o.o. je poduzeće za pružanje svih vrsta geodetskih usluga, izradu parcelacijskih i ostalih geodetskih elaborata, izradu geodetskih projekata, poslove u inženjerskoj geodeziji vezane za izgradnju, projektiranje i snimanje svih vrsta objekata, podzemnih komunalnih instalacija, kao i stručni nadzor nad geodetskim poslovima. Od osnutka tvrtke 1993. godine, kontinuiranim rastom i usavršavanjem u svim područjima djelatnosti, pružamo stručnu i kvalitetnu uslugu našim klijentima.


mgv Danas zapošljavamo šest djelatnika, od kojih su dvoje ovlašteni inženjeri geodezije. Njihova stručnost i višegodišnje iskustvo osiguravaju visoku tehničku kvalitetu naših usluga. Pri tome im pomažu precizni instrumenti švicarske tvrtke Leica kojima smo opremljeni, kao i njihovo odlično poznavanje rada na računalima opremljenima CAD softverom i našim vlastitim aplikacijama što nam omogućava brzo prilagođavanje raznim zadacima koji se postavljaju pred nas. Sve navedeno rezultiralo je dugogodišnjom suradnjom s mnogim tvrtkama, ustanovama i pojedincima te pozivamo i Vas da nam se javite i postanete korisnik naših usluga.

Naziv tvrtke: M G V društvo sa ograničenom odgovornošću za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata
Skraćeni naziv: M G V d.o.o. • Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu • MBS: 080187021 • MB: 00360236
Temeljni kapital: 22.200,00 kn u stvarima • Uprava društva: Zdenko Gulija
OIB: 72602155595 • Poslovni račun kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josip Jelačića 10
IBAN: HR20 2360 0001 1012 1103 7