U sklopu obavljanja djelatnosti za koje smo registrirani, pružamo slijedeće usluge:
  • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata s ovjerom u nadležnom katastarskom uredu
  • izrada geodetskog projekta za potrebe ishođenja lokacijske ili građevinske dozvole
  • izrada geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za potrebe legalizacije
  • stručni geodetski nadzor nad geodetskim radovima
  • snimanje svih vrsta podzemnih i nadzemnih komunalnih instalacija, izrada elaborata za katastar vodova, priprema podataka za unos u GIS komunalnih poduzeća
  • snimanje i izrada 3D modela terena ili objekata za potrebe projektiranja ili vizualizacije
Naziv tvrtke: M G V društvo sa ograničenom odgovornošću za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata
Skraćeni naziv: M G V d.o.o. • Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu • MBS: 080187021 • MB: 00360236
Temeljni kapital: 22.200,00 kn u stvarima • Uprava društva: Zdenko Gulija
OIB: 72602155595 • Poslovni račun kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josip Jelačića 10
IBAN: HR20 2360 0001 1012 1103 7